Адрес на редакцията

Ще ни откриете на:

ул. Ангел Кънчев №31

гр. София, п.к. 1000

България

Връзка с нас

Общи запитвания:

office@leuropeo.online

Реклама, PR и платени публикации:

reklama@leuropeo.online

Маркетинг:

marketing@leuropeo.online

Издател

Любен Дилов-син |  dilov@leuropeo.onlinе

Главен редактор

Димитър Стоянович  |  d.stoyanovich@leuropeo.online

Фото и и отговорен редактор

Ана Йованович  |  a.jovanovic@leuropeo.online